Naar inhoud

Duurzaamheid

ONZE VISIE

 

Als familiebedrijf zijn we in staat meer aandacht te hebbben voor het ontwikkelen van een lange-termijn visie dan het gefocussed zijn op kortetermijnwinsten. We  definiëren nieuwe normen om onze footprint te minimaliseren in iedere stap van de levenscyclus van onze producten. Het in staat stellen van onze gebruikers hun talenten te ontplooïen is onze drijfveer om innovatieve en duurzame producten aan te bieden.

Ons uitgangspunt is dat de bescherming van het milieu niet het probleem van de consument zou moeten zijn. Het is onze taak ieder product op een verantwoordelijke manier te produceren, met een sterke focus op ieder onderdeel van de supply chain.

“We hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel jegens toekomstige generaties hetgeen tot uitdrukking komt in het ontwerpen van producten met onbewiste prestatie op milieugebied. Het is onze missie alle scholieren en studenten de juiste middelen te geven met de garantie dat wij voortdurend streven naar een minimale impact op het milieu.” Eric Joan, CEO.

COMMITMENTS

Commitment #1: HAMELIN producten evalueren en herzien om de footprint door middel van Eco-design en Eco certificering te verminderen

 

Eco Design Label en Eco Rating zijn leidend

De eco-design benadering maakte dat wij de hele levenscyclus van onze producten opnieuw bekeken hebben vanaf de grondstoffen, papierproductie, fabricage, transport tot het eindproduct. Met de hulp van experts werden acht verschillende taakgroepen in het leven geroepen om de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het milieu in kaart te brengen. We hebben hierbij een wetenschappelijke benadering gebruikt voor al onze product categoriën door Product Life Cycle Assesments volgens de ISO 14044 norm in te stellen. Dit heeft geresulteerd in het terugdringen van de impact van onze producten op het milieu.

Ecolabel Code of Conduct & Certificering

We ondersteunen alleen Ecolabels die de footprint van onze producten tijdens de gehele levenscyclus kleiner maken. In 2016 was OXFORD het eerste merk in notitieproducten dat het EU Ecolabel voor haar producten verkreeg. Het EU Ecolabel voor verwerkt papier is het enige pan-Europese Ecolabel dat gereduceerde impact op het mileu garandeert middels bijvoorbeeld het gebruik van FSC® en PEFC™ gecertificeerd papier, verminderde lucht- en waterverontreiniging, geen giftige en gevaarlijke chemische stoffen, reducering van papierafval en lager energieverbruik.

van Oxford notitieproducten zijn gecertificeerd met een ecolabel gebaseerd op levenscyclus
In 2020 zal 80% van onze producten met verwerkt papier gecertificeerd zijn met het EU Ecolabe.

Commitment #2: Bijdragen aan bescherming van het milieu door verantwoord ondernemen

 

Duurzaam bosbeheer

Wij promoten de certificering voor duurzaam bosbeheer om bij te dragen aan het behoud van onze bossen. Sinds 2003 kopen wij onze grondstofen op een ecologisch verantwoorde manier in, door het gebruik van FSC® of PEFC™ gecertificeerd papier.

Verantwoordelijke papierleveranciers

We eisen milieugaranties van onze papierleveranciers. 43% van het papier in onze producten is al gecertificeerd met het EU Ecolabel voor “kopieer- en grafisch papier”. Voor al het andere papier en karton, omdat er geen EU Ecolabel voor is, vragen we meer informatie van onze leverancers op gebied van watervervuiling (COD, AOX, NTot, PTot), luchtvervuiling (SO2, NOx, CO2 fossil), afvalverwerking en ingekochte electriciteitsconsumptie, om ervoor te zorgen dat er milieuvriendelijke processen worden gebruikt.

van het schrijfpapier is FSC® en PEFC™ gecertificeerd.
van Hamelin’s schrijfpapier is al gecertificeerd met het EU Ecolabel voor “kopieer- en grafisch papier”
Alle voorwaarden van Hamelin aan papierleveranciers zijn gedefinieerd in het Charter of Sustainable Paper Suppliers

Commitment #3: Het terugbrengen van onze carbon footprint om bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering

 

We verkregen het ISO 5000 certificaat voor energiemanagement in 2016. Twee andere fabrieken in Frankrijk worden tevens gecertificeerd. Deze standaard definieert eisen met betrekking tot energiegebruik en energieconsumptie, inclusief meting, documentatie en rapportage, vormgeving en aanschaf van gereedschappen en systemen, processen en personeel die bijdragen aan energieprestatie.

Commitment #4: Bevorderen van duurzaamheid en recycling van de producten die we op de markt brengen

Twee van onze belangrijkste uitdagingen zijn het bevorderen van het recyclen van onze producten maar ook het verbeteren van de duurzaamheid.

 

Onze notitieproducten voldoen aan de normen met betrekking tot recyclebaarheid; ze worden daarvoor getest in een laboratorium volgens de INGEDE Methode 12.  Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat te kunnen claimen dat onze OXFORD werkboeken die lijm bevatten 100% recyclebaar zijn. Bovendien kan van het Oxford OPTIK PAPER® de inkt worden verwijderd tijdens het recycle proces en onze gelamineerde omslagen kunnen worden gerecycled zonder te moeten worden verwijderd.

Een manier om de footprint van een product te verkleinen is door de levenscyclus te verlengen en het geschikt te maken voor hergebruik. Wanneer wij nieuwe producten bedenken, ontwikkelen we meer bestendige materialen om de levensduur te verlengen om een lange gebruiksduur te kunnen waarborgen. Op de Elba Ultimate® hangmappen bieden wij bijvoorbeeld 20 jaar garantie.

Commitment #5: Het evalueren en verbeteren van al onze processen teneinde de prestatie op gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid te verbeteren

 

JUMP project

In 2011 lanceerden wij het “JUMP” project om onze processen in kwaliteit, veiligheid en milieu te verbeteren. The JUMP project had als doel een managementsysteem te implementeren bij al onze locaties in Europa. Buiten het waarborgen van de kwalititeit van de producten die we maken, concentreren wij ons op de kwaliteit van onze processen. Vandaag de dag zijn onze 21 Hamelin locaties in Europa gecertificeerd volgens ISO 9001 (Quality), 14001 (Milieu) and ISO 45001 (Gezondheid en Veiligheid).

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

“ZERO” project

In 2018 lanceerden wij het “ZERO” project met betrekking tot de Gezondheid en Veiligheid van al onze collega’s en bezoekers. Dit project heeft als doel het aantal ongelukken dichtbij de « nul » te brengen in 2019 middels de implementatie van effectieve preventieplannen en het ontwikkelen van een veiligheidscultuur door onze Safety Managers.

Lanceerden wij het "JUMP" project
Vandaag de dag zijn onze 21 Hamelin locaties in Europa gecertificeerd volgens ISO 9001,14001,and 45001
Lanceerden wij het “ZERO” project

Commitment #6: Het waarborgen van sociale verantwoordelijkheid door het ondersteuenen en ontwikkelen van de vaardigheden en talenten van onze werknemers

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de vaardigheden en talenten van onze mensen te ondersteunen zodat zij expertise, onafhankelijkheid, reactiviteit en teamgeest kunnen ontwikkelen.

In 2016 hebben wij een Ethische Code ontwikkeld met daarin de leidraad een vriendelijke werkomgeving te scheppen die een goede samenwerking bevordert. Om onszelf hier voortdurend in te ontwikkelen en te verbeteren meten we elke drie jaar de tevredenheid onder onze werknemers op het gebied van ethische zaken, respect, geloofwaardigheid, trots en vriendelijkheid.

We moedigen de sociale initiatieven in alle locale vestigingen aan, zoals bijvoorbeeld:

MoHo Project

In Frankrijk is Hamelin een van de belangrijke partners van het MoHo project. Ook wel de 1e “collider” in Europa genoemd, is MoHo is een plek waar waar digitaal, sociaal, innovatie en ondernemerschap samenkomen om een “een natie van changemakers te creëren”.

‘The Climb of Life’

Sinds een aantal jaren neemt het UK Hamelin team deel aan ‘The Climb of life’, het nummer 1 evenement op gebied van fondsenwervingen voor onderzoek naar kanker. In 2020 was Hamelin wederom de grootste industriele fondsenwerver met bijna £5,000.

 

In de Benelux ondersteunt Hamelin diverse regionale sport teams alsook de eredivisie voetbalclub VVV-Venlo en projecten die de leeromgeving van kinderen in minder welvarende gebieden in Europa bevorderen middels het ter beschikking stellen van schoolmaterialen.

Fundació per la Creativació

In Spanje werkte Hamelin samen met de stichting “Fundació per la Creativació” die de ontwikkeling van vaardigheden op gebied van creativiteit en verbeeldingskracht op school bevordert.