Naar inhoud

Onze ecolabels, een garantie voor hoge normen

Niemand begrijpt etiketten... en er wordt niets gedaan om de zaken te verduidelijken. Laten we het samen proberen!

Heb je ooit gedacht dat te veel logo’s, logo’s doden!!!!

Wij wel! Allerlei soorten logo’s dringen ons dagelijks leven binnen. Het is moeilijk om het verschil te zien tussen een echt ecolabel dat een product serieus certificeert en ‘greenwashing’-logo’s. Toch zijn er slechts 5 Ecolabels officieel en echt veeleisend voor kantoorartikelen.

Kiezen voor producten die zijn gecertificeerd met een officieel ecolabel betekent verantwoord consumeren

Wat is een echt ecolabel voor papieren producten?

Dit is een officieel ecolabel dat certificeert dat producten het milieu respecteren gedurende hun hele levenscyclus: van productie tot einde levensduur. Het moet voldoen aan de eisen van ISO 14 024 “Milieulabels en -verklaringen – Type I”. Dit is het geval voor het Europese Ecolabel.

De FSC® en PEFC labels zijn uitstekend om ervoor te zorgen dat het bos duurzaam wordt beheerd en de biodiversiteit beschermt. Maar een FSC®– of PEFC-gecertificeerd notebook weerhoudt een fabrikant er niet van om giftige inkt in de rivier te lozen of grote hoeveelheden fossiel CO2 in de atmosfeer te stoten. Het Europese Ecolabel daarentegen verbiedt giftige chemicaliën en beperkt de CO2-uitstoot.

Als er maar één ecolabel zou zijn voor kantoorartikelen, zou het het Europese Ecolabel zijn.
Het Europese Ecolabel is het meest veeleisende over de gehele levenscyclus van een product.

Wij zijn van mening dat milieukeurmerken die verschillende criteria omvatten, ons beter kunnen helpen onze ecologische voetafdruk in de hele toeleveringsketen te verkleinen. Hamelin ondersteunt de volgende labels en heeft alle in aanmerking komende producten gecertificeerd:

Vergelijkende tabel met milieulabels voor kantoorartikelen

Criteria EU Ecolabel Blauwe Engel FSC® PEFC
Officieel onafhankelijk label
ISO 14204 (levenscyclus)
Gerecycled
CO2 uitstoot
Biodiversiteit
Energie
Plastic

Dit ecolabel is van toepassing op kantoorartikelen gemaakt van nieuw of gerecycled papier. Het Europees Ecolabel is een officieel ecolabel dat wordt ondersteund door de overheid. Het verschilt van een traditioneel label doordat het voldoet aan de eisen van een norm (ISO 14 024) die het de titel van ecolabel geeft.

Het Europese Ecolabel certificeert de lage milieu-impact van kantoorartikelen, die gemaakt zijn van papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en gerecycled papier, met inachtneming van de grenswaarden in papierfabrieken en conversielocaties tot aan het einde van de levensduur van het product. Deze levenscyclusbenadering zorgt ervoor dat de belangrijkste milieueffecten van producten worden verminderd in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt. Er moet aan strikte drempels worden voldaan en het bewijs van naleving moet aan de certificeringsinstantie worden verstrekt. Om recycleerbaarheid te garanderen, moeten eindproducten in het laboratorium worden getest om te garanderen dat ze het recyclingproces niet verstoren.

Voor meer informatie: www.ecolabel.eu

Logo Blue Angel

Dit label betreft kantoorartikelen gemaakt van gerecycled papier en dekt gedeeltelijk de belangrijkste fasen van de levenscyclus (grondstoffen, productie en einde van de levensduur). Andere grondstoffen dan papier vallen niet onder de dekking, evenals het energie- en waterverbruik tijdens de productie. Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of aquatische ecosystemen zijn tijdens de productie beperkt of verboden (bijvoorbeeld beperkingen op kleurstoffen, drukinkten, coatingmaterialen en kleefstoffen). Om recycleerbaarheid te garanderen, moeten eindproducten in het laboratorium worden getest om te garanderen dat ze het recyclingproces niet verstoren.

Meer informatie: www.blauer-engel.de

PEFC certificeert duurzaam bosbeheer in 55 landen over de hele wereld. PEFC bewaart het evenwicht tussen milieubescherming, sociale integratie en de economische ontwikkeling van het bos door te garanderen dat gecertificeerde boseigenaren en bedrijven duurzame praktijken respecteren. Gecertificeerde producten bieden consumenten de garantie dat het bos duurzaam wordt beheerd en dat het gebruikte hout voldoet aan de traceerbaarheidscriteria. Bovendien hebben alle bedrijven die dit hout vervolgens verwerken en op de markt brengen, strikte regels voor de traceerbaarheid van hout toegepast om illegaal hout te voorkomen.

Wilt u meer weten over PEFC?

FSC® definieert criteria om ervoor te zorgen dat bossen voldoen aan de sociale, economische, ecologische, culturele en spirituele behoeften van huidige en toekomstige generaties. Het vergroot het bewustzijn van de belangrijkste kwesties die betrokken zijn bij verantwoord bosbeheer bij spelers in alle waardeketens op basis van bosproducten. Het zorgt ervoor dat bosecosystemen worden beschermd en behouden, evenals de gemeenschappen die erin leven en delen in de waarde van de bossen.

Voor meer informatie www.fsc.org

Onze klimaatambitie 2050
Meer
Onze missie
Meer
Onze verantwoordelijke producten
Meer
Een verhaal van mannen en vrouwen
Meer
Onze certificeringen
Meer