Naar inhoud

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

HAMELIN (HOLDHAM) Groep en haar diverse dochterondernemingen (HAMELIN) eerbiedigen de rechten en vrijheden van personen en hebben de bescherming van hun persoonsgegevens hoog in het vaandel staan.

In het belang van de transparantie heeft HAMELIN dit privacybeleid (“Privacybeleid”) opgesteld voor de gebruikers (“u”) van de Hamelin-brands-website (de “Website”).

Het Privacybeleid geldt in aanvulling op de Leveringsvoorwaarden van de Website. Het is bedoeld om:

1. de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de bescherming van uw gegevens uiteen te zetten;
2. u te informeren over uw rechten; en
3. informatie te verstrekken over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.

Begrippenlijst

 • Persoonsgegevens: informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, een post- of e-mailadres, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer of andere gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, bewaren, gebruiken of structureren, etc.

I. Verklaringen van HAMELIN

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot gegevensverwerking?

HAMELIN verklaart uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant te verwerken en deze zo regelmatig mogelijk bij te werken.

Om ervoor te zorgen dat HAMELIN voldoet aan haar verschillende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, heeft zij een Functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) benoemd. Deze is te bereiken via: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot het bewaren van uw gegevens?

HAMELIN verklaart uw gegevens uitsluitend te zullen gebruiken voor zolang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens?

HAMELIN informeert u dat er fysieke, elektronisch en administratieve veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, daaronder begrepen het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden, om de toegang tot uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de doorgifte van uw gegevens?

Omdat sommige van de dienstverleners en dochterondernemingen van HAMELIN buiten de Europese Unie gevestigd zijn, is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven naar derde landen buiten de EU. HAMELIN zorgt ervoor dat de passende waarborgen zoals die verplicht zijn op grond van Europese regelgeving worden doorgevoerd.

Zo houdt HAMELIN toezicht op alle doorgiften naar haar dochterondernemingen buiten de Europese Unie door middel van het mechanisme van de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Met betrekking tot doorgifte naar en door haar dienstverleners zorgt HAMELIN ervoor dat deze vallen binnen het kader van de passende waarborgen, daaronder begrepen de Bindende Bedrijfsvoorschriften, de Privacy Shield-certificatie en de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

II. Uw rechten

 • Wat zijn uw rechten?

Volgens de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten:

 • het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering daarvan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar:
corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com

III. De verwerking van uw gegevens

 • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is HOLDHAM, met hoofdkantoor aan de 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,FRANCE (“wij”).
De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het aan u bieden van de best mogelijke diensten en het verkrijgen van statistieken over bezoeken aan onze Website.
Om u duidelijke informatie te kunnen verstrekken over de verwerking van uw gegevens, hebben wij onderstaande tabel opgesteld.

Welke gegevens lezen en verzamelen wij? Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Wij lezen:

‐ uw browsertaal;

‐ uw IP-adres.

Wij verwerken deze gegevens om:

‐ uw ervaring op de website te verbeteren;

‐ de website te laten werken.

Wij verzamelen:

– uw IP-adres en uw browsergegevens;

– de gegevens die u verstrekt via het contactformulier (d.w.z. uw e-mailadres, uw naam en achternaam en uw IP-adres).

Wij verwerken deze gegevens om:

– technische en publieksgerelateerde statistieken te verkrijgen;

– om te reageren op uw verzoeken;

– om spam tegen te gaan.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens worden doorgegeven aan onze medewerkers die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun functie, alsmede aan onze dienstverleners die daartoe toegang moeten hebben om de diensten van de Website te kunnen exploiteren of te verbeteren.

Wij zorgen ervoor dat deze laatsten de waarborgen bieden die noodzakelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of gegevens doorverkopen of verhuren aan externe organisaties.