Naar inhoud
Onze ambitie voor 2050: Bijdragen aan de ambitie om CO2-neutraal te zijn

Onze ambitie voor 2050: Bijdragen aan de ambitie om CO2-neutraal te zijn

Het kopen van koolstofneutraliteit zal onze voetafdruk niet uitwissen.

We willen eerst onze CO2-uitstoot verminderen.

Hamelin wil eerst onze koolstofuitstoot verminderen

Energiegerelateerde CO2-uitstoot wereldwijdsteeg in 2021 met 6% en bereikte daarmee het hoogste niveau ooit gemeten . Deze uitstoot is verantwoordelijk voorklimaatverandering , dat een grote impact heeft op onze levenskwaliteit over de hele wereld: het veranderen van de lucht die we inademen, het verminderen van de drinkwatervoorziening, het vernietigen van de plaatsen waar we wonen en het verminderen van de voedselvoorraden. Als fabrikanten,wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor deze uitstoot. Maarwe willen geen koolstofkredieten kopen om deze te compenseren, omdat daarmee de echte problemen niet worden aangepakt.

Het creëren van 'groene' producten is niet de oplossing.

Wij geven de voorkeur aan hernieuwbare en recycleerbare natuurlijke hulpbronnen.

Het creëren van 'groene' producten is niet de oplossing.

Wij gaangeen natuurlijke hulpbronnen meer hebben(water, metalen, planten, dieren) die essentieel zijn voor het menselijk leven voor voedsel, kleding, huisvesting en amusement. De planeet is onze reserve, maar deze wordt nooit aangevuld. We nemen er veel van en geven te weinig terug om ervoor te zorgen dat het ons nog vele generaties lang van energie kan voorzien.We zouden ‘groene’ producten kunnen creëren, een gemakkelijke en mediavriendelijke oplossing, maar dat zal geen nieuwe hulpbronnen opleveren.Wij ontwerpen al onze producten met dezelfde zorgom de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken . Ieder jaar voeren we verdere verbeteringen doorom een reductie van 26% te realiseren in onze directe en indirecte CO2-uitstoot ( toepassingsgebied 1, 2 en 3)tegen 2030.

Nee, de papierindustrie is niet aan het ontbossen!

In Europa wordt de oppervlakte bos steeds groter en gebruiken we uitsluitend papier uit duurzame bossen.

Tussen 2005 en 2020 zijn de Europese bossen met 58.000 km2 toegenomen , een gebied groter dan Zwitserland en het equivalent van 1.500 voetbalvelden per dag!

Hamelin komt in actie waar het er echt toe doet, ook al is dat minder zichtbaar

Hamelin CO2 emissions allocation
Bron: Levenscyclusanalyse, geniet notitieboekje 24x32xcm, 96 p., Hamelin-onderzoek in samenwerking met PWC, 2012.

 

90% van onze uitstoot is afkomstig van indirecte activiteiten : vervaardiging van papier en plastic door onze leveranciers, behandeling van afgedankte producten.

Echter nemen we verantwoordelijkheid voor de hele keten en hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van onze directe en indirecte CO2-uitstoot.

Onze reductiedoelstellingen zijn in lijn met het Akkoord van Parijs

2030: - 26% reductie in CO2eq-uitstoot vergeleken met 2021

2050: Bijdragen aan Ambitie Net Zero Emissions

United Nations Climate Change

Onze doelstellingen bevinden zich in het proces van SBTi-certificering. De resterende CO2-eq-emissies zullen worden gecompenseerd wanneer deze doelstellingen worden bereikt, uiterlijk in 2030.

We zullen de aanbevelingen van de Verenigde Naties volgen voor de keuze van compensatieprojecten, waarbij we rekening houden met bodemconversie en voedselconcurrentie.

Quote Hamelin Net Zero Eric Joan CEO

Hoe gaan we onze doelstellingen voor 2030 bereiken?

Paper
  • Gebruik alternatieve kunststoffen: recyclebaar, van biologische oorsprong, biologisch afbreekbaar, enz.
  • Samenwerken met onze papierleveranciers om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Onze verpakkingen verminderen en herwerken, met name door het elimineren van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik.
  • Eco-design van al onze nieuwe producten.
Energy
  • Het energieverbruik van onze fabrieken en kantoren verminderen.
  • Het aandeel hernieuwbare energie in ons elektriciteitsverbruik vergroten.
Truck
  • Onze toeleverings- en distributieketen optimaliseren via duurzamere vervoerswijzen
  • Onze medewerkers aanmoedigen duurzamer te werken (woon-werkverkeer, etc.)
  • Onze toeleverings- en distributieketen optimaliseren via duurzamere vervoerswijzen
  • Onze medewerkers aanmoedigen duurzamer te werken (woon-werkverkeer , enz.)
Onze missie
Meer
Onze verantwoordelijke producten
Meer
Een verhaal van mannen en vrouwen
Meer
Onze ecolabels
Meer
Onze certificeringen
Meer